Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Beebiviiplemine OÜ kogub klientide isikuandmeid ja infot ainult selleks, et oma tooteid ja teenuseid paremini korraldada. Me ei müü ega vahenda oma isikuandmete andmebaase mitte kunagi kolmandatele osapooltele ning hoiame neid turvaliselt!

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Beebiviiplemine OÜ (www.beebiviiplemine.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Beebiviiplemine OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1.Isikuandmete vastutav töötaja

Beebiviiplemine OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Karoliine Piksarv. Kontakt tel. +372 505 6481 või e-mail beebiviiplemine@gmail.com. 

Beebiviiplemine OÜ-l on õigus edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe, Inc. või PayPal Pte. Ltd.-le.

2. Kelle isikuandmeid Beebiviiplemine OÜ töötleb?

Beebiviiplemine OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Beebiviiplemine OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Beebiviiplemine OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe  külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.

Beebiviiplemine OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

4. Beebiviiplemine OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Beebiviiplemine OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele.

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riigikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

Beebiviiplemine OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 01.05.2019.a.