• Laiendame sõnavara!

 • Toetame kõnele üleminekut!

 • Väikelapsele huvi pakkuvad teemad ja eakohased tegevused!

 • Arendame oskusi!

 • Naudime kõige kiftimat viiplemise perioodi!

Tule beebiviiplemise teekonda jätkama!

Laiendame sõnavara ja toetame lapse kõne arengut teisel eluaastal.

Tänaseks oled ilmselt kogenud juba, kui agar väike suhtleja su laps on! Esimesed viiped on teil ilmselt juba käes ning ehk hakanud tulema ka esimesed sõnakatsetused. 

Nüüd ongi ees see kõige kiftim ja aktiivsem periood, mil viibete ja kõne areng sümbioosis areneb ning iga päevaga lisandub aina uut ja uut... viiped täiendavad esimesi sõnu ja annavad lapsele võimaluse väljendada kõike seda, mida veel päris selgeks teha ei suuda! Kuni lõpuks kõne võtab pisitasa üle ja viiped hakkavad tahaplaanile jääma.

Kuidas see kõik toimub ja kuidas seda toetada, räägime veebikursusel põhjalikult lahti.

Mudilaste kursusega kutsume liituma 1-2-aastaste lastega peresid, kes on läbinud algtaseme kursuse (veebikursuse või kontakttundidena)

Kursus on mõeldud sulle omas tempos läbimiseks. Võid teemasid läbida nii kiiresti või aeglaselt kui soovid.

Mudilaste programmis kordame paljusid seni läbitud teemasid, kuid lisame sinna keerukamat sõnavara ja väikelapsele eakohaseid arendavaid tegevusi. Õpime juurde hulga uusi loomaviipeid, tegevusi, sotsiaalsete oskuste ja emotsioonisõnavara, tutvume oma keha ja selle võimalustega. Laiendame omadussõnade ja tegusõnade repertuaari, hakkame õppima värve ja vastandeid. Seda kõike selleks, et lapsel oleks võimalik end mitmekülgsemalt väljendada: lisada esimestele sõnadele fraase ja lõpuks lühikesi lauseid.

Käsilehtede lugemisvara ning teooriaampsude selgitusvideod keskenduvad kõne arengu toetamisele ja arendamisele väikelapseeas. Mitmed kursusematerjalid on koostatud koostöös logopeedide ja kõneterapeutidega.

Põhjalikumalt on võetud fookusesse lapse teisel eluaastal aktuaalsemaks muutuvad teemad, näiteks:

🧡 Sotsiaalsed oskused: Mängime koos! Kordamööda. Oota! Teeme vahetust.
🧡 Kodused toimetused. Tule mulle appi!
🧡  Iseseisvumine: Tahad ise proovida?
🧡  Lähme potile!

Liikumistegevused ja pillimängud arendavad väikelapsele vajalikke oskusi nagu koostööoskused, vahetuse tegemine, käest kinni käimine, impulsikontroll ja peatumisoskus jne.

Hakkame tasapisi tutvuma ka loendamisega ning lapsevanemate silmaringi laiendamise mõttes õpime ära eesti viipekeelse sõrmendtähestiku.


Mudilaste kursuse teemad:

 1. nädal: Tere taas!
 2. nädal: Mina ise. Mina ise! Emotsioonid.
 3. nädal: Minu päev. Rutiinsed tegevused, käimised.
 4. nädal: Maailm on värviline!
 5. nädal: Brrr! Külm on! Ilm ja loodusnähtused.
 6. nädal: Mängime koos! Sotsiaalsed oskused. 
 7. nädal: Perega koos. Sugulased, pereliikmed. Kodused toimetused.
 8. nädal: Lähme potile!
 9. nädal: Elevant on suur ja hüpata ei saa! Omadussõnad, vastandid. 
 10. nädal: Kordamine on tarkuse ema!

+  igas tunnis loomad: koduloomad / metsloomad / loomaaia loomad / pisiloomad
+ liikumistegevus, pillimäng, värvid, loendamine ühest viieni
+ lapsevanematega sõrmendtähestiku õppimineNüüd see kõige kiftim viiplemise aeg algabki!

Tule kaasa sa, lähme viiplema... ikka selleks, et meie lapsed tunneksid, et neid on mõistetud!!

Kui sul on küsimusi või kõhklusi seoses veebikursusega liitumisega või mudilasega viiplemise kohta laiemalt, kirjuta meile beebiviiplemine[at]gmail.com ja leiame lahendused!

Mudilaste kursuse kohta leiad lisainfot meie kodulehelt: mudilaste programm.